'; $sReturn .= '' .datum('F Y',$iMaandTime). ''; $sReturn .= 'MaDiWoDoVrZaZo'; // start, loop met een while lus door de getallen heen, zolang de datum bestaat is het goed while ($iDag < ($iDagenInDeMaand+1)) { if ($iKolommen == 0) { $sReturn .= ''; } // we moeten starten op de goede dag van de week, dus eerst een aantal lege velden, als die leeg zijn printen we de gewone dag if ($iStartRij == 0) { $sReturn .= ''.$iDag.''; $iDag++; } else { $iStartRij--; $sReturn .= ''; } $iKolommen++; if ($iKolommen > 6) { $sReturn .= ''; $iKolommen = 0; } } $sReturn .= ''; return $sReturn; } function converttitel2link($titel){ $titel = strip_tags($titel); $replace = array("'","\"",":",".",","); $titel = str_replace($replace,"",$titel); $titel = str_replace(" ","-",$titel); $titel = strtolower($titel); return $titel; } function copyright($jaar){ if($jaar == date(Y)){ $waarde = $jaar; return $waarde; }else{ $waarde = $jaar.' - '.date(Y); return $waarde; } } // kan toegepast worden op informatie pagina's waar verschillende foto's mogen/kunnen rouleren function random_foto($foto,$wissel){ if($wissel == 'random'){ $aantal = count($foto); $aantal = $aantal-1; $random = rand(0,$aantal); return $foto[$random]; }elseif($wissel == 'uur'){ $uur = date(g); $uur = $uur -1; return $foto[$uur]; }elseif($wissel == 'dag'){ $dag = date(w); $dag = $dag -1; return $foto[$dag]; } } function nldatum($datum) { $datum = strtotime($datum); $maanden = array("januari", "februari", "maart", "april", "mei", "juni", "juli", "augustus", "september", "oktober", "november", "december"); $dagen = array("Zondag", "Maandag", "Dinsdag", "Woensdag", "Donderdag", "Vrijdag", "Zaterdag"); $datum = $dagen[date("w", $datum)]. date(" j ", $datum) . $maanden[date("n", $datum) - 1] . date(" Y", $datum); return $datum; } function birthday($datum) { $datum = strtotime($datum); $maanden = array("januari", "februari", "maart", "april", "mei", "juni", "juli", "augustus", "september", "oktober", "november", "december"); $datum = date(" j ", $datum) . $maanden[date("n", $datum) - 1] . date(" Y", $datum); return $datum; } function rsstijd($datum) { $datum = strtotime($datum); $datum = date("H:i", $datum); return $datum; } ?>

HEADLINES

totalItems = mysql_num_rows($select); if ($p->totalItems == 0) { echo '
Er zijn geen items gevonden, voeg een item toe.
'; } else { $p->itemsPerPage = 150; $p->maxPages = 10; // pagina nummer controle $_from = 1; if ($_GET['from'] == 0) { unset($_GET['from']); } if (isset($_GET['from']) && is_numeric($_GET['from'])) { if (ceil($_GET['from'] + 1 * $p->itemsPerPage) > $p->totalItems) { $_from = 1; } else { $_from = $_GET['from']; } } if ($p->totalItems > $p->itemsPerPage) { $p->titleFirst = "<<"; $p->titlePrevious = "<"; $p->titleNext = ">"; $p->titleLast = ">>"; $p->titleCurrent = "%s"; $p->pointers(array("first" => 'headlines.php', "link" => '', "query" => 'headlines.php?from=%s', "current" => '%s')); ?>
getPages($_from); ?>
    itemsPerPage) . "," . $p->itemsPerPage) or die(mysql_error()); //$query = mysql_query("SELECT headlines.*, feeds.naam FROM headlines INNER JOIN feeds ON headlines.feed = feeds.id ORDER BY datum desc LIMIT 150") or die (mysql_error()); while ($l = mysql_fetch_object($query)) { $l->tijd = date("H:i",$l->datum); $l->omschrijving = substr($l->omschrijving, 0, 80).'...'; $l->dagvoluit = $dagen[date("w",$l->datum)]; $l->dag = date("j",$l->datum); $l->maandvoluit = $maanden[date("n",$l->datum)-1]; $l->jaar = date("Y",$l->datum); $l->datum = date("dmy",$l->datum); if ($vorigedatum != $l->datum){ $vorigedatum = $l->datum; ?>

  • ()
    • totalItems > $p->itemsPerPage) { ?>
      getPages($_from); ?>